Instituut voor Milieu- en Energierecht

In 1990 werd binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven het Instituut voor Milieurecht (IMR) opgericht. Op deze wijze werden de activiteiten inzake milieurecht die door wijlen Prof. Dr. Louis Paul Suetens werden opgestart, en verder werden uitgebouwd door Prof. Dr. Marc Boes, de eerste directeur van het IMR, structureel ingekleed binnen de onderzoekseenheid Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven. In 1995 werd Prof. Dr. Kurt Deketelaere directeur van het IMR, dat in 1998 zelf werd omgevormd tot het IMER, zijnde het Instituut voor Milieu- en Energierecht.

In de voorbije negentien jaar werd door het IMER een brede waaier van activiteiten (onderwijs, onderzoek, wetenschappelijke dienstverlening, permanente vorming, publicaties) ontwikkeld inzake milieu- en energierecht.