Personeel

ZAP

Secretariaat

Huidige medewerkers

Vrijwillig wetenschappelijk medewerkers

Voormalig diensthoofd

 • Prof. dr. Eric Dirix (Insolventierecht)
 • Prof. Eric Dirix (Insolventierecht)
 • Prof. Herman Cousy (Handelsrecht)
 • Eric Dirix (Insolventierecht)
 •  
 • Prof. Herman Cousy (handelsrecht)
 • Prof.  dr. Herman Cousy (Handels- en verzekeringsrecht)

Vroegere medewerkers insolventierecht

 • Annick De Wilde
 • Miet Debucquoy
 • Johan Bekaert
 • Geert Vanhaegenborgh
 • Charles-Antoine Leunen
 • Prof. Dirk Michiels
 • Prof. dr. Vincent Sagaert
 • Mineke de Theije
 • Andries De Smet
 • Stan Brijs
 • Marie-Joëlle Versele, praktijkassistent