U bent hier: Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

Over het IFJR

Welkom op de website van het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht (I.F.J.R.). Op deze pagina wordt het I.F.J.R. kort aan je voorgesteld. Ook de coördinaten van het Instituut vind je hier.

Onderwijs

Hier vind je informatie over de hoorcolleges, werkcolleges, seminaries en praktijkcolleges.

Voor meer informatie i.v.m. het Postgraduaat Familiale Bemiddeling aan de K.U.Leuven, klik hier. Op deze website vindt u alle nodige informatie over dit postgraduaat, zoals de kalender, concept, inhoud. Tevens kan er ook elektronisch ingeschreven worden via deze website.

 

NIEUWE PUBLICATIES

- Verslagboek recente studiedag Leuven en Brugge "echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen", te bestellen via intersentia:  http://intersentia.be/nl/echtscheiding-voorlopige-maatregelen-en-onderhoudsgelden-in-de-familierechtbank.html

- P. SENAEVE en A. BEKKERS, De wet betreffende de familie - en jeugdrechtbank. Commentaar, gesystematiseerde uittreksels uit de voorbereidende werken en gecoördineerde wetteksten, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 696 p.

- I. BOONE en C. DECLERCK (eds.), Actualia Familierecht 2014-2015, Brugge, die Keure, 2015, 174 p.

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G.VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 536 p.

- P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven/Den Haag, Acco, 14de uitg. 2013, 671 p.

Bestellen kan op http://www.acco.be

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Ouders en kinderen. Afstamming - Gezag en contact - Alimentatie - Interdisciplinair bekeken, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 309 p.

Bestellen kan op http://www.intersentia.be

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De beëindiging van de tweerelatie. Voorlopige maatregelen - Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting - Wettelijke en feitelijke samenwoning, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2012, 353 p.

Bestellen kan op http://www.intersentia.be

Voor meer informatie zie: Nieuwsbrief Intersentia

Tijdschrift voor Familierecht

Recent verschenen:

 • Vlaams verdeelrecht bij beëindiging van wettelijk georganiseerde samenlevingsvormen opnieuw hervormd door C. Aerts.
 • De care shift: ouderenzorg en/in intergenerationele solidariteit door F. Swennen.
 • De hervorming van het overlevingspensioen in het kader van de bescherming van de langstlevende echtgenoot: van overlevingspensioen naar overgangsuitkering door E. Alofs en G. Van Limberghen.
 • Een lans voor de huisvrouw in de 21e eeuw door C. Declerck.
 • Scheiding van goederen: een goed of slecht huwelijksvermogensstelsel? door F. Buyssens.
 • Pleidooi voor een wetgevende hervorming van het Belgische afstammingsrecht door G. Verschelden.
 • Het recht op identiteit in de Belgische rechtsorde door T. Wuyts.
 • Beschouwingen aangaande het nieuwe naamrecht door I. Boone.
 • Artikel 374, § 2, vierde lid BW en het belang van de ouders - Van theorie naar praktijk door C. Van Roy.
 • De toenemende invloed van de vennootschap op het familieleven door J. Du Mongh.
 • Het optierecht met betrekking tot een nalatenschap, legaat of gift toegevallen aan een beschermde meerderjarige persoon door S. Mosselmans.
 • Het familiaal internationaal privaatrecht (inzake echtelijke moeilijkheden): "too much Europe" door F. Aps.

Klik hier om een overzicht te krijgen van de inhoud van de voorbije nummers.