U bent hier: Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

 

Over het IFJR

Welkom op de website van het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht (I.F.J.R.). Op deze pagina wordt het I.F.J.R. kort aan je voorgesteld. Ook de coördinaten van het Instituut vind je hier.

 

 

 

 

Nieuwe publicaties

 

 

 

Onderwijs

Hier vind je informatie over de hoorcolleges, werkcolleges, seminaries en praktijkcolleges.

Voor meer informatie i.v.m. het Postgraduaat Familiale Bemiddeling aan de K.U.Leuven, klik hier. Op deze website vindt u alle nodige informatie over dit postgraduaat, zoals de kalender, concept, inhoud. Tevens kan er ook elektronisch ingeschreven worden via deze website.

 

 

- P. SENAEVE en A. BEKKERS, De wet betreffende de familie - en jeugdrechtbank. Commentaar, gesystematiseerde uittreksels uit de voorbereidende werken en gecoördineerde wetteksten, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 696 p.

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G.VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 536 p.

- P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven/Den Haag, Acco, 14de uitg. 2013, 671 p.

Bestellen kan op http://www.acco.be

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Ouders en kinderen. Afstamming - Gezag en contact - Alimentatie - Interdisciplinair bekeken, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 309 p.

Bestellen kan op http://www.intersentia.be

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De beëindiging van de tweerelatie. Voorlopige maatregelen - Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting - Wettelijke en feitelijke samenwoning, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2012, 353 p.

Bestellen kan op http://www.intersentia.be

Voor meer informatie zie: Nieuwsbrief Intersentia

 

Personeel

Voor een overzicht van de huidige en vroegere medewerkers van het Instituut, klik hier.  

 
Nieuwe studiedag: 

ECHTSCHEIDING, ONDERHOUDSGELDEN en VOORLOPIGE MAATREGELEN IN DE FAMILIERECHTBANK
KulEUVEN 25 maart 2015 

folder voor meer info

Tijdschrift voor Familierecht

Reeds verschenen:        
 • Gevolgen van de verschoonbaarheid voor de partner van de gefailleerde: een drama in vele bedrijven. Commentaar bij de wet van 18 juli 2008 door C. Aerts
 • De wet van 28 oktober 2008 houdende verlenging van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en getuigschriften inzake interlandelijke adoptie door P. Senaeve
 • De wet van 31 oktober 2008: nieuwe pijler voor de brug van E.O.T. naar E.O.O. in artikel 1294bis, § 2 Ger.W. door E. Willems
 • De ouderlijke verplichting tot het betalen van onderhoudsgeld aan het meerderjarige kind voor het volgen van een bijkomende opleiding door D. Van Lierde
 • De wet van 19 februari 2009 tot afschaffing van het verzet tegen het huwelijk door G. Verschelden
 • De wet van 12 juli 2009 tot wijziging van het BW wat de plaats van het huwelijk betreft door E. Van Royen
 • De wet van 17 november 2009 tot wijziging van de kostenverdeling bij een procedure tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting door P. Senaeve
 • Deblokkering van rekeningen na overlijden. Commentaar op de wetten van 6 mei 2009 en 28 juni 2009 door C. Aerts
 • De wijziging van het overgangsrecht aangaande de erkenning door een gehuwde man. Commentaar op de wet van 30 december 2009 door P. Senaeve
 • Drie jaar toepassing van artikel 387ter BW (wet van 18 juli 2006) door P. Senaeve
 • Overzicht van rechtspraak EOT (2001-2012) door F. Buyssens
 • Het belang van het kind in het komende afstammingsrecht: considerans voor de wetgever, niet voor de rechter door G. Verschelden.
 • Commentaar bij de wet van 14 januari 2013 inzake enkele wijzigingen in familiale procedures door P. Senaeve

 Klik hier om een overzicht te krijgen van de inhoud van de voorbije nummers.

Nuttige Links

Hier vind je links naar nuttige internetsites zowel voor België, Europa als op Internationaal vlak...