U bent hier: Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht

Over het IFJR

Welkom op de website van het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht (I.F.J.R.). Op deze pagina wordt het I.F.J.R. kort aan je voorgesteld. Ook de coördinaten van het Instituut vind je hier.

Onderwijs

Hier vind je informatie over de hoorcolleges, werkcolleges, seminaries en praktijkcolleges.

Voor meer informatie i.v.m. het Postgraduaat Familiale Bemiddeling aan de K.U.Leuven, klik hier. Op deze website vindt u alle nodige informatie over dit postgraduaat, zoals de kalender, concept, inhoud. Tevens kan er ook elektronisch ingeschreven worden via deze website.

Nieuwe studiedag:

ECHTSCHEIDING, ONDERHOUDSGELDEN en VOORLOPIGE MAATREGELEN IN DE FAMILIERECHTBANK

KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES campus Brugge - 27 mei 2015

Erkend door de OVB voor 4 punten 

Erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen en door het IGO in behandeling 
 

Folder voor meer info

Klik hier om online in te schrijven.

Nieuwe publicaties

- P. SENAEVE en A. BEKKERS, De wet betreffende de familie - en jeugdrechtbank. Commentaar, gesystematiseerde uittreksels uit de voorbereidende werken en gecoördineerde wetteksten, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 696 p.

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G.VERSCHELDEN (eds.), Meerderjarige beschermde personen, Brugge, die Keure, 2014, 536 p.

- P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven/Den Haag, Acco, 14de uitg. 2013, 671 p.

Bestellen kan op http://www.acco.be

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Ouders en kinderen. Afstamming - Gezag en contact - Alimentatie - Interdisciplinair bekeken, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 309 p.

Bestellen kan op http://www.intersentia.be

- P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De beëindiging van de tweerelatie. Voorlopige maatregelen - Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting - Wettelijke en feitelijke samenwoning, Antwerpen - Cambridge, Intersentia, 2012, 353 p.

Bestellen kan op http://www.intersentia.be

Voor meer informatie zie: Nieuwsbrief Intersentia

 

Tijdschrift voor Familierecht

Recent verschenen:

  • Juridisch statuut voor meemoeders - Commentaar bij de wet van 5 mei 2014 door L. Pluym.
  • Het hoorrecht van minderjarigen sinds de wet op de familie - en jeugdrechtbank door P. Senaeve.
  • De invoering van een familie - en jeugdrechtbank. Commentaar bij de wet van 30 juli 2013 door P. Senaeve.
  • Het overgangsrecht van de wet van 30 juli 2013 door A. Bekkers en P. Senaeve.
  • Bescherming en bewind door meerderjarigen. Commentaar bij de wet van 17 maart 2013 door S. Mosselmans en A. Van Thienen.
  • De wet van 2 juni 2013 tot bestrijding van de schijnhuwelijken, de schijn-wettelijke samenwoningen en de gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen. Deel I Civielrechtelijke aspecten door P. Senaeve.
  • De wet van 2 juni 2013 tot bestrijding van de schijnhuwelijken, de schijn-wettelijke samenwoningen en de gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen. Deel II Strafrechtelijke aspecten door G. Marlier.

Klik hier om een overzicht te krijgen van de inhoud van de voorbije nummers.