U bent hier: Home

Instituut voor Constitutioneel Recht

Algemene Informatie

Het Instituut voor Constitutioneel Recht werd in 1968 opgericht. Het maakt deel uit van de Afdeling Publiek Recht. Het Instituut verzorgt het onderwijs over Staatsrecht in de Rechtsfaculteit en andere faculteiten van de K.U.Leuven. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale betrokkenheid van de individuele student en wordt, waar mogelijk, interdisciplinair gewerkt. In het Instituut wordt onderzoek verricht in alle gebieden van het Staatsrecht. Vooreerst gebeurt onderzoek in de traditionele gebieden van het Staatsrecht, zoals de bronnen en de inrichting van de Belgische Staat. Het Instituut heeft een belangrijke rol gespeeld in het academische én het politieke debat tijdens de verschillende fasen van de Belgische Staatshervorming. Op het vlak van de federale theorievorming kan het op een unieke expertise bogen, waardoor het zowel in België als in het buitenland faam heeft verworven. Zeer gekend en succesvol zijn de studiedagen en de verslagboeken over elke grote Staatshervorming. Ook is het Instituut actief op het vlak van grondrechten - en mensenrechtenbescherming. Als resultaat van onderzoeksprojecten zijn er bv. al meerdere doctoraatsproefschriften verdedigd, zowel over de bescherming van de minderheden, in het bijzonder de taalminderheden, als over kinderrechten. Ten slotte is er binnen het Instituut een grote symbiose tussen theorie en praktijk, doordat meerdere leden ervan ook actief zijn binnen de hoogste rechtscolleges of aan de balie.

In de kijker

 

Nieuws

Foto

Op 21 november 2012 werd Professor dr. André Alen gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof voor een mandaat dat inging op 9 januari 2014 en dat eindigde op 31 januari 2016 (BS 10/10/2013). Op 25 november 2015 werd hij gekozen tot Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof voor een mandaat dat ingaat op 17 februari 2018 en eindigt op 24 september 2020 (BS 31/12/2015).

Op 5 februari 2014 vond zijn plechtige installatie plaats. De toespraak die hij bij die gelegenheid gaf, kunt u hier lezen.

Professor dr. André Alen was in het verleden kabinetschef van de Eerste Minister en Secretaris van de Ministerraad, en was assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State. 

Sinds 2001 is hij rechter in het Grondwettelijk Hof. In 2010 werd hij ook rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

*****

Op vrijdag 18 september 2015 werd een academische zitting gehouden ter ere van het emeritaat van prof. dr. André Alen, tijdens dewelke hem een Liber discipulorum werd aangeboden.

De meer dan 300 aanwezigen, waaronder tal van ministers, parlementsleden en hoge magistraten, aanhoorden de uiteenzettingen van Herman Van Rompuy, prof. dr. Patrick Peeters, en staatsraad Wouter Pas, alsook de emeritaatsrede van de gevierde zelf, getiteld "Hoe 'Belgisch' is het 'Belgische staatsrecht' nog?"

De tekst van die emeritaatsrede vindt u hier.

 

Recente boeken

De vierde uitgave van het Compendium van het Belgisch Staatsrecht (A. Alen en K. Muylle) is bijgewerkt tot eind 2014. Het is in het Nederlandse taalgebied het enige werk waarin de zesde Staatshervorming volledig is verwerkt.
 


Het federale België na de Zesde Staatshervorming (A. Alen, B. Dalle, K. Muylle, W. Pas, J. Van Nieuwenhove en W. Verrijdt (eds.)). Het boek omvat maar liefst 31 bijdragen die vrijwel alle aspecten toelichten van de zesde staatshervorming.
 Constitutional Law of Belgium, International Encyclopaedia of Laws (A. Alen & D. Haljan (eds.)). De inhoudstafel, en de namen van de auteurs, vindt u hier.