Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht

Directeur Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke

Curriculum Vitae Prof. Dr. A.-L. Verbeke
Full text of some publications

 

 

Ere-Directeurs:
Em. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Roger Baron Dillemans (1967-1985),
Em. Prof. Dr. Walter Pintens (1985-2012)

Juridisch én menselijk

Het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht wil een bijdrage leveren tot kwaliteitsvol juridisch onderzoek en onderwijs in het familiaal vermogensrecht, nationaal en rechtsvergelijkend. 

Het Instituut wil tevens inspireren tot een meer menselijke en ethische beleving van het recht. Legisme en het recht om het recht moeten wijken voor billijkheid en menselijkheid. Het recht is maar een nederig instrument, nooit een doel op zich.

Daarom stelt het Instituut zich open voor interdisciplinaire samenwerking, onder meer met de Leuvense Faculteit Psychologie. Prof. Verbeke is er co-voorzitter van het Leuven Center for Collaborative Management dat onderzoek doet onder meer op het vlak van onderhandelen en bemiddelen.

Rector Dillemans als symbool

Op voorstel van Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke, en na enthousiaste goedkeuring door de hoogste academische overheid, werd het Instituut in april 2014 vereerd met de naam van zijn stichter. Roger Baron Dillemans (°1932) was niet alleen gewoon hoogleraar en decaan aan de rechtsfaculteit maar zetelde ook tien jaar, van 1985 tot 1995, als Rector van de KU Leuven.

Het Instituut wil een voortdurende hulde en eerbetoon brengen aan de eminente en charismatische Ere-Rector. Roger Baron Dillemans personaliseert de symbiose tussen wetenschap, praktijk, menselijkheid en solidariteit.

Hij toont dat de excellentie van het scherpe juristenverstand nooit enkel voor zichzelf mag worden gebruikt, maar steeds ten dienste moet staan van de gemeenschap. Hij leert dat juristen dienstbaar moeten zijn aan mensen, door menselijke verhoudingen meer harmonieus te laten verlopen en conflicten te helpen oplossen met respect voor de belangen en gevoelens van alle betrokkenen.