Directeur Prof. Dr. Alain Laurent Verbeke

Ere-Directeurs:
Em. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Roger Dillemans (1967-1985)
Em. Prof. Dr. Dr. h.c. Walter Pintens (1985-2012)

 

Juridisch én menselijk

Het Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht wil een bijdrage leveren tot kwaliteitsvol juridisch onderzoek en onderwijs in het familiaal vermogensrecht, nationaal en rechtsvergelijkend. 

Het Instituut wil tevens inspireren tot een meer menselijke en ethische beleving van het recht. Legisme en het recht om het recht moeten wijken voor billijkheid en menselijkheid. Het recht is maar een instrument, nooit een doel op zich.

Rector Dillemans als symbool

In april 2014 werd het Instituut vereerd met de naam van zijn stichter. Roger Dillemans (°1932) was niet alleen gewoon hoogleraar en decaan aan de rechtsfaculteit maar ook tien jaar Rector van de KU Leuven, van 1985 tot 1995.

Het Instituut wil hulde en eerbetoon brengen aan de eminente en charismatische Ere-Rector. Roger baron Dillemans personaliseert de symbiose tussen wetenschap, praktijk, menselijkheid en solidariteit.

Hij toont dat de excellentie van het scherpe juristenverstand nooit enkel voor zichzelf mag worden gebruikt, maar steeds ten dienste moet staan van de gemeenschap. Hij leert dat juristen dienstbaar moeten zijn aan mensen, door menselijke verhoudingen meer harmonieus te laten verlopen en conflicten te helpen oplossen met respect voor de belangen en gevoelens van alle betrokkenen.