You are here: Home / Right side menu / Quotes about the relevance of Canon Law

Quotes about the relevance of Canon Law

 

"You should learn to understand and - dare I say it - to love canon law, appreciating how necessary it is and valuing its practical applications: a society without law would be a society without rights. Law is the condition to love"

Pope Benedict XVI, Letter to Seminarians, 2010. Read full text.

 

In Dutch.

 

Aangaande seksueel misbruik in de RK Kerk...
(…) Daarenboven vind ik dat de Kerk ook met haar eigen kerkelijk recht bepaalde sancties of vormen van veroordeling moet kunnen blijven uitspreken, ook wanneer het civielrechtelijk niet meer terzake is, of omdat er geen klacht is of omdat het verjaard is. Merkwaardig is dat het kerkelijk recht daarin eigenlijk wel zeer strak is. Had men dat maar meer au sérieux genomen. Daar zit misschien een probleem omdat men in een bepaalde kerkvisie het aspect 'Gemeinshaft', gemeenschap, de gemoedelijkheid (verkoos). En men wou het harde en het doctrinaire en ook het kerkrechtelijke van vroeger verlaten. Maar ondertussen heeft men gemerkt dat je inderdaad toch ook op dat punt die grens moet blijven instellen en dat je dat kerkrechtelijke en burgerrechtelijke nodig heeft in de Kerk om te zorgen dat de minimale voorwaarden van vertrouwensomgang (gegarandeerd blijven).

 

Prof. em. Roger Burggraeve, 30 april 2011 in 'Trio' op radio Klara. Herbeluister het interview.